source: trunk/ab5.0/ablib/src/mlang.ab

Last change on this file was 670, checked in by イグトランス (egtra), 14 years ago

mlang.abの完成。objidl.sbp、oleidl.abの追加。
(#227)

File size: 20.8 KB
Line 
1Enum MLSTR_FLAGS
2    MLSTR_READ  = 1
3    MLSTR_WRITE = 2
4End Enum
5
6Const CPIOD_PEEK = &h40000000
7Const CPIOD_FORCE_PROMPT = &h80000000
8
9Dim LIBID_MultiLanguage = [&hE0235C27, &h4737, &hD011, [&h9F, &hEA, &h00, &hAA, &h00, &h3F, &h86, &h46]] As GUID
10
11'以下のものは省略
12Interface IMLangStringBufW : Inherits IUnknown : End Interface
13Interface IMLangStringBufA : Inherits IUnknown : End Interface
14Interface IMLangString : Inherits IUnknown : End Interface
15Interface IMLangStringWStr : Inherits IUnknown : End Interface
16Interface IMLangStringAStr : Inherits IUnknown : End Interface
17
18/* interface IMLangLineBreakConsole */
19/* [object][unique][helpstring][uuid] */
20
21Dim IMLangLineBreakConsole = [&hF5BE2EE1, &hBFD7, &h11D0, [&hB1, &h88, &h00, &hAA, &h00, &h38, &hC9, &h69]] As IID
22
23Interface IMLangLineBreakConsole
24    Inherits IUnknown
25
26    /* [helpstring] */ Function BreakLineML(
27        /* [in] */ pSrcMLStr As IMLangString,
28        /* [in] */ lSrcPos As Long,
29        /* [in] */ lSrcLen As Long,
30        /* [in] */ cMinColumns As Long,
31        /* [in] */ cMaxColumns As Long,
32        /* [out] */ ByRef lLineLen As Long,
33        /* [out] */ ByRef lSkipLen As Long) As HRESULT
34    /* [helpstring] */ Function BreakLineW(
35        /* [in] */ locale As LCID,
36        /* [size_is][in] */ pszSrc As PCWSTR,
37        /* [in] */ cchSrc As Long,
38        /* [in] */ cMaxColumns As Long,
39        /* [out] */ ByRef cchLine As Long,
40        /* [out] */ ByRef cchSkip As Long) As HRESULT
41    /* [helpstring] */ Function BreakLineA(
42        /* [in] */ locale As LCID,
43        /* [in] */ uCodePage As DWord,
44        /* [size_is][in] */ pszSrc As PCSTR,
45        /* [in] */ cchSrc As Long,
46        /* [in] */ cMaxColumns As Long,
47        /* [out] */ ByRef cchLine As Long,
48        /* [out] */ ByRef cchSkip As Long) As HRESULT
49
50End Interface
51
52/* interface IEnumCodePage */
53/* [unique][uuid][object] */
54
55Const MAX_MIMECP_NAME = 64
56
57Const MAX_MIMECSET_NAME = 50
58
59Const MAX_MIMEFACE_NAME = 32
60
61Const Enum MIMECONTF
62    MIMECONTF_MAILNEWS  = &h1
63    MIMECONTF_BROWSER = &h2
64    MIMECONTF_MINIMAL = &h4
65    MIMECONTF_IMPORT = &h8
66    MIMECONTF_SAVABLE_MAILNEWS = &h100
67    MIMECONTF_SAVABLE_BROWSER = &h200
68    MIMECONTF_EXPORT = &h400
69    MIMECONTF_PRIVCONVERTER = &h10000
70    MIMECONTF_VALID = &h20000
71    MIMECONTF_VALID_NLS = &h40000
72    MIMECONTF_MIME_IE4 = &h10000000
73    MIMECONTF_MIME_LATEST = &h20000000
74    MIMECONTF_MIME_REGISTRY = &h40000000
75End Enum
76
77Type MIMECPINFO
78    dwFlags As DWord
79    uiCodePage As DWord
80    uiFamilyCodePage As DWord
81    wszDescription[ELM(64)] As WCHAR
82    wszWebCharset[ELM(50)] As WCHAR
83    wszHeaderCharset[ELM(50)] As WCHAR
84    wszBodyCharset[ELM(50)] As WCHAR
85    wszFixedWidthFont[ELM(32)] As WCHAR
86    wszProportionalFont[ELM(32)] As WCHAR
87    bGDICharset As Byte
88End Type
89
90Type MIMECSETINFO
91    uiCodePage As DWord
92    uiInternetEncoding As DWord
93    wszCharset[ELM(50)] As WCHAR
94End Type
95
96Dim IID_IEnumCodePage = [&h275c23e3, &h3747, &h11d0, [&h9f, &hea, &h00, &haa, &h00, &h3f, &h86, &h46]] As IID
97
98Interface IEnumCodePage
99    Inherits IUnknown
100
101    Function Clone(
102        /* [out] */ ByRef Enum_ As IEnumCodePage) As HRESULT
103    Function Next_(
104        /* [in] */ celt As DWord,
105        /* [out] */ rgelt As *MIMECPINFO,
106        /* [out] */ ByRef celtFetched As DWord) As HRESULT
107    Function Reset() As HRESULT
108    Function Skip(
109        /* [in] */ celt As DWord) As HRESULT
110End Interface
111
112/* interface IEnumRfc1766 */
113/* [unique][uuid][object] */
114
115Const MAX_RFC1766_NAME = 6
116
117Const MAX_LOCALE_NAME = 32
118
119Type RFC1766INFO
120    lcid As LCID
121    wszRfc1766[ELM(6)] As WCHAR
122    wszLocaleName[ELM(32)] As WCHAR
123End Type
124
125Dim IID_IEnumRfc1766 = [&h3dc39d1d, &hc030, &h11d0, [&hb8, &h1b, &h00, &hc0, &h4f, &hc9, &hb3, &h1f]] As IID
126
127Interface IEnumRfc1766
128    Inherits IUnknown
129
130    Function Clone(
131        /* [out] */ ByRef Enum_ As IEnumRfc1766) As HRESULT
132    Function Next_(
133        /* [in] */ celt As DWord,
134        /* [out] */ rgelt As *RFC1766INFO,
135        /* [out] */ ByRef celtFetched As DWord) As HRESULT
136    Function Reset() As HRESULT
137    Function Skip(
138        /* [in] */ celt As DWord) As HRESULT
139End Interface
140
141/* interface IEnumScript */
142/* [unique][uuid][object] */
143
144Const MAX_SCRIPT_NAME = 48
145
146TypeDef SCRIPT_ID = BYTE
147
148TypeDef SCRIPT_IDS = Int64
149
150Enum SCRIPTCONTF
151    sidDefault  = 0
152    sidMerge
153    sidAsciiSym
154    sidAsciiLatin
155    sidLatin
156    sidGreek
157    sidCyrillic
158    sidArmenian
159    sidHebrew
160    sidArabic
161    sidDevanagari
162    sidBengali
163    sidGurmukhi
164    sidGujarati
165    sidOriya
166    sidTamil
167    sidTelugu
168    sidKannada
169    sidMalayalam
170    sidThai
171    sidLao
172    sidTibetan
173    sidGeorgian
174    sidHangul
175    sidKana
176    sidBopomofo
177    sidHan
178    sidEthiopic
179    sidCanSyllabic
180    sidCherokee
181    sidYi
182    sidBraille
183    sidRunic
184    sidOgham
185    sidSinhala
186    sidSyriac
187    sidBurmese
188    sidKhmer
189    sidThaana
190    sidMongolian
191    sidUserDefined
192    sidLim
193    sidFEFirst = sidHangul
194    sidFELast = sidHan
195End Enum
196
197Type SCRIPTINFO
198    ScriptId As SCRIPT_ID
199    uiCodePage As DWord
200    wszDescription[ELM(48)] As WCHAR
201    wszFixedWidthFont[ELM(32)] As WCHAR
202    wszProportionalFont[ELM(32)] As WCHAR
203End Type
204
205Dim IID_IEnumScript = [&hAE5F1430, &h388B, &h11d2, [&h83, &h80, &h00, &hC0, &h4F, &h8F, &h5D, &hA1]] As IID
206
207Interface IEnumScript
208    Inherits IUnknown
209
210    Function Clone(
211        /* [out] */ ByRef Enum_ As IEnumScript) As HRESULT
212    Function Next_(
213        /* [in] */ celt As DWord,
214        /* [out] */ rgelt As *SCRIPTINFO,
215        /* [out] */ ByRef celtFetched As DWord) As HRESULT
216    Function Reset() As HRESULT
217    Function Skip(
218        /* [in] */ celt As DWord) As HRESULT
219End Interface
220
221/* interface IMLangConvertCharset */
222/* [unique][uuid][object] */
223
224Const Enum MLCONVCHAR
225    MLCONVCHARF_AUTODETECT = 1
226    MLCONVCHARF_ENTITIZE = 2
227    MLCONVCHARF_NCR_ENTITIZE = 2
228    MLCONVCHARF_NAME_ENTITIZE = 4
229    MLCONVCHARF_USEDEFCHAR = 8
230    MLCONVCHARF_NOBESTFITCHARS = 16
231    MLCONVCHARF_DETECTJPN = 32
232End Enum
233
234Const Enum MLCP
235    MLDETECTF_MAILNEWS = &h1
236    MLDETECTF_BROWSER = &h2
237    MLDETECTF_VALID = &h4
238    MLDETECTF_VALID_NLS = &h8
239    MLDETECTF_PRESERVE_ORDER = &h10
240    MLDETECTF_PREFERRED_ONLY = &h20
241    MLDETECTF_FILTER_SPECIALCHAR = &h40
242    MLDETECTF_EURO_UTF8 = &h80
243End Enum
244
245Dim IID_IMLangConvertCharset = [&hd66d6f98, &hcdaa, &h11d0, [&hb8, &h22, &h00, &hc0, &h4f, &hc9, &hb3, &h1f]] As IID
246
247Interface IMLangConvertCharset
248    Inherits IUnknown
249
250    Function Initialize(
251        /* [in] */ uiSrcCodePage As DWord,
252        /* [in] */ uiDstCodePage As DWord,
253        /* [in] */ dwProperty As DWord) As HRESULT
254    Function GetSourceCodePage(
255        /* [out] */ ByRef uiSrcCodePage As DWord) As HRESULT
256    Function GetDestinationCodePage(
257        /* [out] */ ByRef uiDstCodePage As DWord) As HRESULT
258    Function GetProperty(
259        /* [out] */ ByRef dwProperty As DWord) As HRESULT
260    Function DoConversion(
261        /* [in] */ pSrcStr As *Byte,
262        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
263        /* [in] */ pDstStr As *Byte,
264        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
265    Function DoConversionToUnicode(
266        /* [in] */ pSrcStr As *CHAR,
267        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
268        /* [in] */ pDstStr As *WCHAR,
269        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
270    Function DoConversionFromUnicode(
271        /* [in] */ pSrcStr As *WCHAR,
272        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
273        /* [in] */ pDstStr As *CHAR,
274        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
275End Interface
276
277Dim CLSID_CMLangConvertCharset = [&hd66d6f99, &hcdaa, &h11d0, [&hb8, &h22, &h00, &hc0, &h4f, &hc9, &hb3, &h1f]] As CLSID
278
279/* interface IMultiLanguage */
280/* [unique][uuid][object] */
281
282Dim IID_IMultiLanguage = [&h275c23e1, &h3747, &h11d0, [&h9f, &hea, &h00, &haa, &h00, &h3f, &h86, &h46]] As IID
283
284Interface IMultiLanguage
285    Inherits IUnknown
286
287    Function GetNumberOfCodePageInfo(
288        /* [out] */ ByRef cCodePage As DWord) As HRESULT
289    Function GetCodePageInfo(
290        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
291        /* [out] */ ByRef CodePageInfo As MIMECPINFO) As HRESULT
292    Function GetFamilyCodePage(
293        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
294        /* [out] */ ByRef uiFamilyCodePage As DWord) As HRESULT
295    Function EnumCodePages(
296        /* [in] */ grfFlags As DWord,
297        /* [out] */ ByRef EnumCodePage As IEnumCodePage) As HRESULT
298    Function GetCharsetInfo(
299        /* [in] */ Charset As BSTR,
300        /* [out] */ ByRef CharsetInfo As MIMECSETINFO) As HRESULT
301    Function IsConvertible(
302        /* [in] */ dwSrcEncoding As DWord,
303        /* [in] */ dwDstEncoding As DWord) As HRESULT
304    Function ConvertString(
305        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
306        /* [in] */ dwSrcEncoding As DWord,
307        /* [in] */ dwDstEncoding As DWord,
308        /* [in] */ pSrcStr As *Byte,
309        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
310        /* [in] */ pDstStr As *Byte,
311        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
312    Function ConvertStringToUnicode(
313        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
314        /* [in] */ dwEncoding As DWord,
315        /* [in] */ pSrcStr As *CHAR,
316        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
317        /* [in] */ pDstStr As *WCHAR,
318        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
319    Function ConvertStringFromUnicode(
320        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
321        /* [in] */ dwEncoding As DWord,
322        /* [in] */ pSrcStr As *WCHAR,
323        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
324        /* [in] */ pDstStr As *CHAR,
325        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
326    Function ConvertStringReset() As HRESULT
327    Function GetRfc1766FromLcid(
328        /* [in] */ Locale As LCID,
329        /* [out] */ ByRef bstrRfc1766 As BSTR) As HRESULT
330    Function GetLcidFromRfc1766(
331        /* [out] */ ByRef Locale As LCID,
332        /* [in] */ bstrRfc1766 As BSTR) As HRESULT
333    Function EnumRfc1766(
334        /* [out] */ ByRef EnumRfc1766 As IEnumRfc1766) As HRESULT
335    Function GetRfc1766Info(
336        /* [in] */ Locale As LCID,
337        /* [out] */ ByRef Rfc1766Info As RFC1766INFO) As HRESULT
338    Function CreateConvertCharset(
339        /* [in] */ uiSrcCodePage As DWord,
340        /* [in] */ uiDstCodePage As DWord,
341        /* [in] */ dwProperty As DWord,
342        /* [out] */ ByRef MLangConvertCharset As IMLangConvertCharset) As HRESULT
343End Interface
344
345/* interface IMultiLanguage2 */
346/* [local][unique][uuid][object] */
347
348Const Enum MLDETECTCP
349    MLDETECTCP_NONE = 0
350    MLDETECTCP_7BIT = 1
351    MLDETECTCP_8BIT = 2
352    MLDETECTCP_DBCS = 4
353    MLDETECTCP_HTML = 8
354    MLDETECTCP_NUMBER = 16
355End Enum
356
357Type DetectEncodingInfo
358    nLangID As DWord
359    nCodePage As DWord
360    nDocPercent As Long
361    nConfidence As Long
362End Type
363
364Const Enum SCRIPTFONTCONTF
365    SCRIPTCONTF_FIXED_FONT = &h1
366    SCRIPTCONTF_PROPORTIONAL_FONT = &h2
367    SCRIPTCONTF_SCRIPT_USER = &h10000
368    SCRIPTCONTF_SCRIPT_HIDE = &h20000
369    SCRIPTCONTF_SCRIPT_SYSTEM = &h40000
370End Enum
371
372Type SCRIPTFONTINFO
373    scripts As SCRIPT_IDS
374    wszFont[ELM(32)] As WCHAR
375End Type
376
377Dim IID_IMultiLanguage2 = [&hDCCFC164, &h2B38, &h11d2, [&hB7, &hEC, &h00, &hC0, &h4F, &h8F, &h5D, &h9A]] As IID
378
379Interface IMultiLanguage2
380    Inherits IUnknown
381
382    Function GetNumberOfCodePageInfo(
383        /* [out] */ ByRef cCodePage As DWord) As HRESULT
384    Function GetCodePageInfo(
385        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
386        /* [in] */ LangId As LANGID,
387        /* [out] */ ByRef CodePageInfo As MIMECPINFO) As HRESULT
388    Function GetFamilyCodePage(
389        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
390        /* [out] */ ByRef uiFamilyCodePage As DWord) As HRESULT
391    Function EnumCodePages(
392        /* [in] */ grfFlags As DWord,
393        /* [in] */ LangId As LANGID,
394        /* [out] */ ByRef EnumCodePage As IEnumCodePage) As HRESULT
395    Function GetCharsetInfo(
396        /* [in] */ Charset As BSTR,
397        /* [out] */ ByRef CharsetInfo As MIMECSETINFO) As HRESULT
398    Function IsConvertible(
399        /* [in] */ dwSrcEncoding As DWord,
400        /* [in] */ dwDstEncoding As DWord) As HRESULT
401    Function ConvertString(
402        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
403        /* [in] */ dwSrcEncoding As DWord,
404        /* [in] */ dwDstEncoding As DWord,
405        /* [in] */ pSrcStr As *Byte,
406        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
407        /* [in] */ pDstStr As *Byte,
408        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
409    Function ConvertStringToUnicode(
410        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
411        /* [in] */ dwEncoding As DWord,
412        /* [in] */ pSrcStr As PCSTR,
413        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
414        /* [in] */ pDstStr As PWSTR,
415        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
416    Function ConvertStringFromUnicode(
417        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
418        /* [in] */ dwEncoding As DWord,
419        /* [in] */ pSrcStr As PCWSTR,
420        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
421        /* [in] */ pDstStr As PSTR,
422        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord) As HRESULT
423    Function ConvertStringReset() As HRESULT
424    Function GetRfc1766FromLcid(
425        /* [in] */ Locale As LCID,
426        /* [out] */ ByRef bstrRfc1766 As BSTR) As HRESULT
427    Function GetLcidFromRfc1766(
428        /* [out] */ ByRef Locale As LCID,
429        /* [in] */ bstrRfc1766 As BSTR) As HRESULT
430    Function EnumRfc1766(
431        /* [in] */ LangId As LANGID,
432        /* [out] */ ByRef EnumRfc1766 As IEnumRfc1766) As HRESULT
433    Function GetRfc1766Info(
434        /* [in] */ LangId As LANGID,
435        /* [in] */ Locale As LCID,
436        /* [out] */ ByRef Rfc1766Info As RFC1766INFO) As HRESULT
437    Function CreateConvertCharset(
438        /* [in] */ uiSrcCodePage As DWord,
439        /* [in] */ uiDstCodePage As DWord,
440        /* [in] */ dwProperty As DWord,
441        /* [out] */ ByRef MLangConvertCharset As IMLangConvertCharset) As HRESULT
442    Function ConvertStringInIStream(
443        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
444        /* [in] */ dwFlag As DWord,
445        /* [in] */ lpFallBack As *WCHAR,
446        /* [in] */ dwSrcEncoding As DWord,
447        /* [in] */ dwDstEncoding As DWord,
448        /* [in] */ stmIn As IStream,
449        /* [in] */ stmOut As IStream) As HRESULT
450    Function ConvertStringToUnicodeEx(
451        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
452        /* [in] */ dwFlag As DWord,
453        /* [in] */ pSrcStr As *CHAR,
454        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
455        /* [in] */ pDstStr As *WCHAR,
456        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord,
457        /* [in] */ dwFlag As DWord,
458        /* [in] */ lpFallBack As *WCHAR) As HRESULT
459    Function ConvertStringFromUnicodeEx(
460        /* [out][in] */ ByRef dwMode As DWord,
461        /* [in] */ dwFlag As DWord,
462        /* [in] */ pSrcStr As *WCHAR,
463        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As DWord,
464        /* [in] */ pDstStr As *CHAR,
465        /* [out][in] */ ByRef cDstSize As DWord,
466        /* [in] */ dwFlag As DWord,
467        /* [in] */ lpFallBack As *WCHAR) As HRESULT
468    Function DetectCodepageInIStream(
469        /* [in] */ dwFlag As DWord,
470        /* [in] */ dwPrefWinCodePage As DWord,
471        /* [in] */ stmIn As IStream,
472        /* [out][in] */ ByRef Encoding As DetectEncodingInfo,
473        /* [out][in] */ ByRef nScores As Long) As HRESULT
474    Function DetectInputCodepage(
475        /* [in] */ dwFlag As DWord,
476        /* [in] */ dwPrefWinCodePage As DWord,
477        /* [in] */ pSrcStr As *CHAR,
478        /* [out][in] */ ByRef cSrcSize As Long,
479        /* [out][in] */ ByRef Encoding As DetectEncodingInfo,
480        /* [out][in] */ ByRef nScores As Long) As HRESULT
481    Function ValidateCodePage(
482        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
483        /* [in] */ hwnd As HWND) As HRESULT
484    Function GetCodePageDescription(
485        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
486        /* [in] */ lcid As LCID,
487        /* [size_is][out][in] */ lpWideCharStr As LPWSTR,
488        /* [in] */ cchWideChar As Long) As HRESULT
489    Function IsCodePageInstallable(
490        /* [in] */ uiCodePage As DWord) As HRESULT
491    Function SetMimeDBSource(
492        /* [in] */ dwSource As MIMECONTF) As HRESULT
493    Function GetNumberOfScripts(
494        /* [out] */ ByRef nScripts As DWord) As HRESULT
495    Function EnumScripts(
496        /* [in] */ dwFlags As DWORD,
497        /* [in] */ LangId As LANGID,
498        /* [out] */ ByRef EnumScript As IEnumScript) As HRESULT
499    Function ValidateCodePageEx(
500        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
501        /* [in] */ hwnd As HWND,
502        /* [in] */ dwfIODControl As DWord) As HRESULT
503End Interface
504
505/* interface IMLangCodePages */
506/* [object][unique][helpstring][uuid] */
507
508Dim IID_IMLangCodePages = [&h359F3443, &hBD4A, &h11D0, [&hB1, &h88, &h00, &hAA, &h00, &h38, &hC9, &h69]] As IID
509
510Interface IMLangCodePages
511    Inherits IUnknown
512
513    /* [helpstring] */ Function GetCharCodePages(
514        /* [in] */ chSrc As WCHAR,
515        /* [out] */ ByRef dwCodePages As DWord) As HRESULT
516    /* [helpstring] */ Function GetStrCodePages(
517        /* [size_is][in] */ pszSrc As PCWSTR,
518        /* [in] */ cchSrc As Long,
519        /* [in] */ dwPriorityCodePages As DWord,
520        /* [out] */ ByRef dwCodePages As DWord,
521        /* [out] */ ByRef cchCodePages As Long) As HRESULT
522    /* [helpstring] */ Function CodePageToCodePages(
523        /* [in] */ uCodePage As DWord,
524        /* [out] */ ByRef dwCodePages As DWord) As HRESULT
525    /* [helpstring] */ Function CodePagesToCodePage(
526        /* [in] */ dwCodePages As DWord,
527        /* [in] */ uDefaultCodePage As DWord,
528        /* [out] */ ByRef uCodePage As DWord) As HRESULT
529End Interface
530
531/* interface IMLangFontLink */
532/* [object][unique][helpstring][uuid] */
533
534Dim IID_IMLangFontLink = [&h359F3441, &hBD4A, &h11D0, [&hB1, &h88, &h00, &hAA, &h00, &h38, &hC9, &h69]] As IID
535
536Interface IMLangFontLink
537    Inherits IMLangCodePages
538
539    /* [helpstring] */ Function GetFontCodePages(
540        /* [in] */ hDC As HDC,
541        /* [in] */ hFont As HFONT,
542        /* [out] */ ByRef dwCodePages As DWord) As HRESULT
543    /* [helpstring] */ Function MapFont(
544        /* [in] */ hDC As HDC,
545        /* [in] */ dwCodePages As DWord,
546        /* [in] */ hSrcFont As HFONT,
547        /* [out] */ ByRef hDestFont As HFONT) As HRESULT
548    /* [helpstring] */ Function ReleaseFont(
549        /* [in] */ hFont As HFONT) As HRESULT
550    /* [helpstring] */ Function ResetFontMapping() As HRESULT
551End Interface
552
553/* interface IMLangFontLink2 */
554/* [object][unique][helpstring][uuid] */
555
556Type UNICODERANGE
557    wcFrom As WCHAR
558    wcTo As WCHAR
559End Type
560
561Dim IID_IMLangFontLink2 = [&hDCCFC162, &h2B38, &h11d2, [&hB7, &hEC, &h00, &hC0, &h4F, &h8F, &h5D, &h9A]] As IID
562
563Interface IMLangFontLink2
564    Inherits IMLangCodePages
565
566    /* [helpstring] */ Function GetFontCodePages(
567        /* [in] */ hDC As HDC,
568        /* [in] */ hFont As HFONT,
569        /* [out] */ ByRef dwCodePages As DWord) As HRESULT
570    /* [helpstring] */ Function ReleaseFont(
571        /* [in] */ hFont As HFONT) As HRESULT
572    /* [helpstring] */ Function ResetFontMapping() As HRESULT
573    /* [helpstring] */ Function MapFont(
574        /* [in] */ hDC As HDC,
575        /* [in] */ dwCodePages As DWord,
576        /* [in] */ chSrc As WCHAR,
577        /* [out] */ ByRef hDestFont As HFONT) As HRESULT
578    /* [helpstring] */ Function GetFontUnicodeRanges(
579        /* [in] */ hDC As HDC,
580        /* [out][in] */ ByRef uiRanges As DWord,
581        /* [out] */ pUranges As *UNICODERANGE) As HRESULT
582    /* [helpstring] */ Function GetScriptFontInfo(
583        /* [in] */ sid As SCRIPT_ID,
584        /* [in] */ dwFlags As DWord,
585        /* [out][in] */ ByRef uiFonts As DWord,
586        /* [out] */ pScriptFont As *SCRIPTFONTINFO) As HRESULT
587    /* [helpstring] */ Function CodePageToScriptID(
588        /* [in] */ uiCodePage As DWord,
589        /* [out] */ ByRef Sid As SCRIPT_ID) As HRESULT
590End Interface
591
592/* interface IMultiLanguage3 */
593/* [unique][uuid][object] */
594
595Dim IID_IMultiLanguage3 = [&h4e5868ab, &hb157, &h4623, [&h9a, &hcc, &h6a, &h1d, &h9c, &hae, &hbe, &h04]] As IID
596
597Interface IMultiLanguage3
598    Inherits IMultiLanguage2
599
600    Function DetectOutboundCodePage(
601        /* [in] */ dwFlags As DWord,
602        /* [in] */ lpWideCharStr As LPCWSTR,
603        /* [in] */ cchWideChar As DWord,
604        /* [in] */ puiPreferredCodePages As *DWord,
605        /* [in] */ nPreferredCodePages As DWord,
606        /* [in] */ puiDetectedCodePages As *DWord,
607        /* [out][in] */ ByRef nDetectedCodePages As DWord,
608        /* [in] */ lpSpecialChar As *WCHAR) As HRESULT
609    Function DetectOutboundCodePageInIStream(
610        /* [in] */ dwFlags As DWord,
611        /* [in] */ StrIn As IStream,
612        /* [in] */ puiPreferredCodePages As *DWord,
613        /* [in] */ nPreferredCodePages As DWord,
614        /* [in] */ puiDetectedCodePages As *DWord,
615        /* [out][in] */ ByRef nDetectedCodePages As DWord,
616        /* [in] */ lpSpecialChar As *WCHAR) As HRESULT
617End Interface
618
619Dim CLSID_CMultiLanguage = [&h275c23e2, &h3747, &h11d0, [&h9f, &hea, &h00, &haa, &h00, &h3f, &h86, &h46]] As CLSID
620/*
621Declare Function LcidToRfc1766A Lib "mlang" (Locale As LCID, pszRfc1766 As LPSTR, iMaxLength As Long) As HRESULT
622Declare Function LcidToRfc1766W Lib "mlang" (Locale As LCID, pszRfc1766 As LPWSTR, nChar As Long) As HRESULT
623#ifdef UNICODE
624Declare Function LcidToRfc1766 Lib "mlang" Alias "LcidToRfc1766W" (Locale As LCID, pszRfc1766 As LPWSTR, nChar As Long) As HRESULT
625#else
626Declare Function LcidToRfc1766 Lib "mlang" Alias "LcidToRfc1766A" (Locale As LCID, pszRfc1766 As LPSTR, iMaxLength As Long) As HRESULT
627#endif
628
629Declare Function Rfc1766ToLcidA Lib "mlang" (ByRef Locale As LCID, pszRfc1766 As LPCSTR) As HRESULT
630Declare Function Rfc1766ToLcidW Lib "mlang" (ByRef Locale As LCID, pszRfc1766 As LPCWSTR) As HRESULT
631#ifdef UNICODE
632Declare Function Rfc1766ToLcid Lib "mlang" Alias "Rfc1766ToLcidW" (ByRef Locale As LCID, pszRfc1766 As LPCWSTR) As HRESULT
633#else
634Declare Function Rfc1766ToLcid Lib "mlang" Alias "Rfc1766ToLcidA"(ByRef Locale As LCID, pszRfc1766 As LPCSTR) As HRESULT
635#endif
636
637Delcare Function IsConvertINetStringAvailable Lib "mlang" (dwSrcEncoding As DWord, dwDstEncoding As DWord) As HRESULT
638Declare Function ConvertINetString Lib "mlang" (ByRef lpdwMode As DWord, dwSrcEncoding As DWord, dwDstEncoding As DWord, lpSrcStr As LPCSTR, lpnSrcSize As *Long, lpDstStr As LPSTR, lpnDstSize As *Long) As HRESULT
639Declare Function ConvertINetMultiByteToUnicode Lib "mlang" (ByRef lpdwMode As DWord, dwEncoding As DWord, lpSrcStr As LPCSTR, lpnMultiCharCount As *Long, lpDstStr As LPWSTR, lpnWideCharCount As *Long) As HRESULT
640Declare Function ConvertINetUnicodeToMultiByte Lib "mlang" (ByRef lpdwMode As DWord, dwEncoding As DWord, lpSrcStr As LPCWSTR, lpnWideCharCount As *Long, lpDstStr As LPSTR, lpnMultiCharCount As *Long) As HRESULT
641*/
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.